Podporujeme rodiny s více dětmi

Nadační fond Všechny naše děti

PODPORUJEME RODINY

Podporujeme rodiny s více dětmi, které se rozhodly jít alternativní cestou a všem svým dětem chtějí dopřát možnost vzdělání v soukromých školách.

VĚŘÍME VE VZDĚLÁVÁNÍ

Chceme podpořit odvážné rodiče, pro které jsou prioritou děti a jejich vzdělávání. Věříme, že vzdělání je to nejdůležitější, co rodiče mohou dětem dát.

SOUKROMÉ ŠKOLSTVÍ JE ALTERNATIVA

Cílem fondu Všechny naše děti je pomáhat s úhradou školného vícečetným rodinám, které se rozhodnou vzdělávat své děti v soukromých školách.

POSLÁNÍ FONDU

Proč vznikl Nadační fond Všechny naše děti?

Záleží nám na budoucnosti. Věříme, že budoucnost vězí v rukou odvážných, vzdělaných a schopných lidí. 

Co říkají rodiče?

Přečtěte si, co o fondu říkají rodiče. Jak může fond pomoci?

Patřím mezi ty rodiče samoživitele, kteří měli odvahu dát své děti do soukromé ScioŠkoly, aniž by věděli, jak to finančně zvládnou. Ale hodnota vzdělání, které je přátelské dětem, byla silnější. Každá pomoc do takových rodin je důležitá. I proto, že tak mají možnost růst do dospělého života děti s demokratickými dovednostmi.

Hana H.

Matka pěti dětí

Dnešní doba bohužel znevýhodnuje rodiny s větším počtem dětí, ekonomicky i sociálně. A na poli vzdělání se slučují neblahé důsledky obého. Čím víc dětí máte, tím složitější přístup mají k adekvátnímu vzdělání. Čím horšího vzdělání dosáhnou, tím horší uplatnění o ohodnocení na pracovním poli naleznou. Přitom naše společnost doslova vymírá. Přestože cituji dlouhodobě a notoricky známá fakta, nemám pocit, že by podpora vícečetných rodin byla dostačující a především v hledáčku naší politické reprezentace.

Lejla Abbasová

Matka čtyř dětí

Soukromé školy v současnosti výrazně více vycházejí vstříc potřebám rodičů, poskytují lepší vzdělávání. A kvalitní služby něco stojí. Vítám proto každou iniciativu, která zvyšuje jejich dostupnost, zejména když máme tři děti.

Pavel M.

Tatínek tří dětí

Podpořte nás. Pomáhejte.

Správní rada

Proč vzdělávání v soukromých školách podporují členové správní rady fondu?

František Korbel

Advokát, pedagog, otec sedmi dětí.

Lejla Abbasová

Zakladatelka nadačního fondu Asente Kenya, moderátorka, matka čtyř dětí.

Pavel Kavánek

Bankéř, sportovec, který má dvě dcery a dva vnuky.

Kontaktujte nás

Nadační fond Všechny naše děti
Pobřežní 685/34
186 00 Praha 8
IČO: 07446276

email: vnd@scio.cz  
telefon: +420 234 705 557