Poslání

vsechnynasedeti.cz

Přestože se soukromé školy snaží udržet školné na co nejnižší možné míře, pohybuje se jeho výše na školách obvykle mezi 6 a 13 tisíci měsíčně, resp. 60 a 130 tisíci ročně. Tuto částku, byť velmi často za cenu uskromnění se celé rodiny, jsou rodiče s průměrným příjmem většinou schopni platit za první dítě, které soukromou školu navštěvuje. Ve chvíli, kdy i další sourozenec dítěte dospěje do školního věku, ocitají se rodiče velmi často téměř doslova před Sofiinou volbou, neboť dvojí či vícečetné školné většinou nejsou schopni pokrýt. Prostřednictvím fondu se snažíme se usnadnit rodičům volbu, kterému z dětí vzdělávání na soukromé škole dopřát.

Chceme podpořit statečné rodiče, pro které jsou prioritou děti a jejich vzdělávání. Jsme přesvědčení, že je zapotřebí ocenit odvahu těch, kteří se v současnosti, kdy průměr na jednu matku dosahuje 1,7 dítěte, rozhodli mít dětí dvě a více. Věříme, že je v zájmu celé společnosti, aby vzdělaní lidé, kteří se zajímají o budoucnost a vzdělávání svých dětí, měli dětí co nejvíce.

Cílem fondu Všechny naše děti je pomáhat s úhradou školného vícečetným rodinám, které se rozhodnou vzdělávat své děti v soukromých školách.