Zakladatel

vsechnynasedeti.cz

Zakladatelem Nadačního fondu Všechny naše děti je Scio. 

TRANSPARENTNÍ TESTOVÁNÍ

Scio se do povědomí veřejnosti dostalo zejména díky zavedení transparentních a spravedlivých testů, které dodnes využívá řada českých a slovenských vysokých škol v rámci přijímacího řízení. Do ČR přineslo i první testy Obecných studijních předpokladů. Od té doby se spektrum nabízených produktů a služeb neustále rozšiřuje.

ROZVOJ SOFT SKILLS

Ať už se jedná o paralelní vzdělávání dovolující rodičům aktivně se podílet na rozvoji dětí, vývoj hraček rozvíjejících emoční inteligenci, anebo pořádání kurzů či příměstských táborů, cílem Scio je vždy rozvoj dovedností dětí v oblasti učení, komunikace, soustředění a silných stránek.

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

Scio naslouchá i potřebám mateřských a středních škol a jejich zřizovatelům. Pomáhá jim zlepšovat se v jejich práci prostřednictvím srovnávacích a jiných testů, dotazníkovými šetřeními a dalšími službami. Oblastí zájmu je pro Scio třeba i matematická a čtenářská gramotnost či nabídka kvalitní přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

SCIOŠKOLY

Téměř dvacet let zkušeností a snahy poskytovat rodičům, dětem i školám kvalitní alternativu vyústila v roce 2015 v založení první ScioŠkoly. Ve ScioŠkolách je kladen důraz především na přípravu dětí na život ve stále se měnícím světě. Cílem je, aby absolventi ScioŠkol vedly spokojený a naplněný život. 

www.scio.cz